Hotell, restaurang och cateringbranschen

Utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen ger grundläggande kunskaper för arbete inom hotell, restaurang och storkök samt inom sjöfarten. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Efter ett gemensamt första år delar sig programmet i två inriktningar: Kock och Kundservice.

Du som väljer inriktningen servitör (kundservice) får fördjupade kurser i servering och barteknik, vin och starka drycker. I utbildningen ingår även försäljning och kassa- och redovisningsteknik.

Inriktningen kock ger fördjupade kunskaper i matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering, näringskunskap, ekonomi, marknadsföring och kundservice.

De studerande får möjlighet att praktisera i en verklig miljö genom lärande i arbete (LIA) på restauranger och i storkök och genom yrkesarbete i övningsrestaurang Hjorten.

Efter genomförd grundutbildning, beroende på inriktning, kan du arbeta i restauranger, storhushåll, som kock på långfart eller inom färj- och kryssningstrafiken.

Utbildningskod: HR
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Nybörjarplatser: 16 inriktning kock ht 2018

Vuxenutbildning inom Hotell och restaurang

Som kock kan du gå ett fjärde år till servitör. Du kan även fortsätta studierna på högre nivå till chef inom hotell-, turism- och restaurangbranschen t.ex. vid Högskolan på Åland.

Se fliken Vuxenutbidning för information om fristående kockutbildning och vuxenservitör.
 

Kontakt

Brita Enroth-Linden
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-26843