Hotell, restaurang och cateringbranschen

Utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen ger grundläggande kunskaper för arbete inom hotell, restaurang och storkök samt inom sjöfarten. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Efter ett gemensamt första år delar sig programmet i två inriktningar: Kock och Kundservice.

Du som väljer inriktningen servitör (kundservice) får fördjupade kurser i servering och barteknik, vin och starka drycker. I utbildningen ingår även försäljning och kassa- och redovisningsteknik.

Inriktningen kock ger fördjupade kunskaper i matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering, näringskunskap, ekonomi, marknadsföring och kundservice.

De studerande får möjlighet att praktisera i en verklig miljö genom lärande i arbete (LIA) på restauranger och i storkök och genom yrkesarbete i övningsrestaurang Hjorten.

Efter genomförd grundutbildning, beroende på inriktning, kan du arbeta i restauranger, storhushåll, som kock på långfart eller inom färj- och kryssningstrafiken.

Utbildningskod: HR
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Nybörjarplatser: 16 inriktning kock ht 2018

Vuxenutbildning inom Hotell och restaurang

Servitör

Omfattning:  två terminer på heltid

Utbildningen ger dig branschkunnande och en bas för arbete inom restaurangbranschen. Du får en grundlig praktisk träning genom lärande i arbete på skolans övningsrestaurang Hjorten, på olika restauranger och på kryssningsfartyg.

Möjlighet till jobb

Efter genomförd utbildning kan du bli servitör på restauranger samt inom färj- och kryssningstrafiken

Vidareutbildning

Med en servitörutbildning som bas kan du studera vidare till barmästare 30 kp och sommelier (vinexpert).

Inträdeskrav

Treårig yrkesutbildning, gymnasie- eller studentexamen.

Ansökan

Skicka in ansökan med bilagor (betyg och arbetsbetyg) till Ålands yrkesgymnasium,  PB 54, 22101 Mariehamn, info-hr@gymnasium.ax eller lämna in dem till kansliet på Strandgatan 1, Mariehamn. 
 
Sista ansökningsdag 4.6.2018. Antagning till ev. lediga platser fr.o.m. augusti tfn 018-26044
 
Skolstart: 20 augusti 2018
 

Integrationsutbildning med inriktning mot kock

Vi planerar att starta en delexamen inom hotell, restaurang och catering i september för personer som inte har svenska som modersmål. Utbildningen är 2-årig och har extra undervisning i svenska. Om du vill kan du senare läsa vidare så att du får en hel kockexamen. Se läroplanen nedan.

Vad ingår i utbildningen?
1. Att verka inom logi- och restaurangverksamhet
2. Tillredning av lunchrätter
3. Matproduktion i storkök
4. Lärande i arbete (praktik)
5. Svenska som andra språk

Efter utbildningen kan du utföra arbetsuppgifter i kök i exempelvis restauranger, storkök och färjor.

Ansökning

Ansökningstiden är den 9-30 april 2018 (förlängd tid). Ansökningsblanketten hittar du längre ner på sidan.

Länk till ett videoklipp om utbildningen

Kontakt

Brita Enroth-Linden
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-26843
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.