Hotell och Restaurang

Utbildningsprogrammet inom hotell- och restaurangbranschen ger grundläggande kunskaper för arbete inom hotell, restaurang och storkök samt inom sjöfarten. Programmet syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Efter ett gemensamt första år delar sig programmet i två inriktningar: Kock och Kundservice.

Du som väljer inriktningen servitör (kundservice) får fördjupade kurser i servering och barteknik, vin och starka drycker. I utbildningen ingår även försäljning och kassa- och redovisningsteknik.

Inriktningen kock ger fördjupade kunskaper i matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering, näringskunskap, ekonomi, marknadsföring och kundservice.

De studerande får möjlighet att praktisera i en verklig miljö genom lärande i arbete (LIA) på restauranger och i storkök och genom yrkesarbete i övningsrestaurang Hjorten.

Efter genomförd grundutbildning, beroende på inriktning, kan du arbeta i restauranger, storhushåll, som kock på långfart eller inom färj- och kryssningstrafiken.

Utbildningskod: HR
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Nybörjarplatser inriktning kock och servitör HT 2016 sammanlagt 30

Vuxenutbildning inom Hotell och Restaurang

Med det treåriga utbildningsprogrammet som bas kan du studera vidare till barmästare eller sommelier (vinexpert) eller fortsätta med en utbildning till restaurangkonditor. Som kock kan du gå ett fjärde år till servitör. Du kan även fortsätta studierna på högre nivå till chef inom hotell-, turism- och restaurangbranschen t.ex. vid Högskolan på Åland.

Kontakt

Brita Enroth-Linden
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-26843