Frisör

Frisörprogrammet vänder sig till dig som är konstnärlig och kreativ, intresserad av hår, mode, färg och form och vill skapa med dina händer. Vi integrerar teori och praktik och varje examensdel innehåller ett praktiskt yrkesprov som bedöms av utomstående. Det vi läser i teorin omsätts direkt i det praktiska arbetet i vår egen salong. Målsättningen är att de studerande, med hjälp av yrkesämnen, ska sköta driften av salongen.

Utbildningskod: FR

Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)

Examen: Frisör

Antal nybörjarplatser HT 2018: 5

Arbetsmöjligheter

Vi ger dig möjlighet att bli en allsidig och skicklig frisör inom både dam- och herryrket. Du får en inblick i de i branschen förekommande sysslorna och dessutom erbjuds du en viss möjlighet att själv bestämma inriktning. Genom vårt samarbete med ”fältet” och våra praktikperioder ute på salongerna blir steget inte så långt mellan utbildning och kommande arbetsplats.

Vidareutbildning

Med den grund du har efter avslutad utbildning har du behörighet för vidare studier på högskolenivå i Finland. Du får grundläggande behörighet för studier på högskolenivå i Sverige. Möjligheter till fortbildning och gesällexamen (en form av internationellt körkort) och senare även mästarbrev finns.

Kontakt

Jonna Grunér-Andersson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532572