Företagsekonomi

Utbildningsprogrammet företagsekonomi förbereder dig för att självständigt kunna sköta löpande administrativa arbetsuppgifter på kontor och kanslier, uppgifter inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och produktutveckling. Eftersom allt fler arbetsuppgifter på Åland kräver kontakter utomlands skall utbildningen betona förmåga att samarbeta både med närregioner och internationellt. Karaktäristiskt för utbildningen är projektbaserade studier samt rikligt utnyttjande av datorn i undervisningen.

Utbildningskod: FE
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Examen: Merkonom
Nybörjarplatser HT-2018: 20

Arbetsmöjligheter

Efter examen kan du arbeta inom handeln, inom bank- och försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen, turism, inom den offentliga sektorn och inom industrin. Denna utbildning ger dig även goda förutsättningar för att starta eget och därför arbetar många merkonomer i dag som egen företagare inom många branscher.

Vidareutbildning

Efter denna utbildning kan du studera vidare inom Högskolan på Åland eller på olika ekonomprogram i Finland eller i Sverige. För fortsatta studier på högskolenivå i Sverige krävs kompletterande studier som du också kan välja hos oss.

Ämnesindelning

Läroplan

Kontakt

Gabriella Husell
vik. Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532 502