Annan utbildning

 

Läroavtal

Läroavtalsutbildning gör att du kan varva teoretiska yrkesstudier på en skola med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Läroavtalsutbildning ordnas både som grundläggande yrkesutbildning och som tilläggsutbildning. Den kan gälla för alla yrkesinriktade examina. Läroavtalet lämpar sig både för ungdomar och vuxna. Läs mer om Läroavtal.

Validering

Validering är en bedömning av din yrkeskompetens som inte gör skillnad på hur du fått dina kunskaper. Genom validering dokumenteras dina kunskaper vilket kan göra det lättare för dig att få jobb. Validering görs även inför studiestart. Läs mer om Validering.

Nätbaserade distanskurser via NTI

NTI är gymnasial vuxenutbildning i form av webbaserade distanskurser. Alla NTI-kurser utgår från svenska läroplaner. Läs mer om NTI.

Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

De yrkesmässiga kraven på förarna har ökat. Det krävs både körrätt och yrkeskompetens för yrkesmässig trafik inom transportbranschen. Körrätt och yrkeskompetens är inte samma sak. Körrätten är själva grunden för att få köra (dvs körkort) medan yrkeskompetens anger hur man utövar sitt yrke.
Bussförare som fått körkort efter 10.9.2008 och lastbilsförare efter 10.9.2009  kan inte arbeta som förare i yrkesmässig trafik om han eller hon inte har genomgått utbildning för grundläggande yrkeskompetens. Läs mer om yrkeskompetens för förare.

 

Vänd dig till Ålands yrkesgymnasium om du vill veta mer om: