Allmänbildande gymnasium

Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildning. Utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter. Slutförda studier leder till en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg. Utbildningen förbereder de studerande för högskolestudier eller andra på gymnasieutbildning baserade studier.

Utbildningskod: AG
Omfattning: åtminstone 75 kurser
Nybörjarplatser HT-2017: 140

Inriktningar

Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Du kan välja estetisk, humanistisk-samhällsvetenskaplig,  naturvetenskaplig inriktning eller inriktning hälsa och idrott. Inriktningen hälsa och idrott och den naturvetenskapliga inriktningen väljs inför det första läsåret. Estetisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning väljs inför det andra läsåret.

Utbildningens innehåll och omfattning

Den allmänbildande gymnasieutbildningen ordnas i kursform. En kurs omfattar tre 75 minuters lektioner per vecka under ca åtta veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. En del kurser är obligatoriska, andra är valfria. De obligatoriska kurserna ger studerande en bred allmänbildning. Med beaktande av de studerandes behov och intresse ger de valfria kurserna möjlighet till fördjupning inom olika ämnesområden. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I den allmänbildande gymnasieundervisningen får de studerande träna och utveckla dessa färdigheter.

Obligatoriska och valfria kurser

Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. På alla inriktningar förutom hälsa och idrott ska du utöver de obligatoriska kurserna också välja ett antal fördjupade inriktningskurser. Läs mer.

Allmänbildande gymnasieexamen

Slutförda studier vid Ålands lyceum leder till en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg oavsett vilken inriktning eller vilka lärokurser de studerande valt. För att avlägga studentexamen ska de studerande delta i minst fyra studentexamensprov, av vilka provet i modersmålet är obligatoriskt. Studerande som avlägger studentexamen står själva för de kostnader som Studentexamensnämnden uppbär.

Vidareutbildning

En allmänbildande gymnasieexamen ger en mycket god grund för vidare studier. Den ger behörighet för såväl akademiska som yrkesinriktade studier både nationellt och internationellt.

Mer information hittar du på www.lyceum.ax

Kontakt

Anne-Git Elling
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532534
Anna Levander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532567
Jenny Polviander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532535