Obligatoriska och valfria kurser

Utbildningens innehåll och omfattning

Den allmänbildande gymnasieutbildningen ordnas i kursform. En kurs omfattar fem lektioner per vecka under ca åtta veckor. Utbildningens hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. Studietiden är tre år men kan vid behov förlängas till fyra år. En del kurser är obligatoriska, andra är valfria. Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. De obligatoriska kurserna ger studerande en bred allmänbildning. Med beaktande av de studerandes behov och intresse ger de valfria kurserna möjlighet till fördjupning inom olika ämnesområden. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. I den allmänbildande gymnasieundervisningen får de studerande träna och utveckla dessa färdigheter.
 
Gå till www.lyceum.ax för ytterligare information om studier, examen, kursinnehåll m.m.
 

Obligatoriska och valfria kurser

Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende på vald inriktning. På alla inriktningar förutom hälsa och idrott ska du utöver de obligatoriska kurserna också välja ett antal fördjupade inriktningskurser.

 

Läroämnen Obligatoriska kurserValfria kurser
Svenska och litteratur63
Engelska63
1) Finska, B-språk81/9
1) Finska, A2-språk73/10
1) Finska, A-språk61/7
1) Franska83/11
Ryska 8
1) Spanska81/9
1) Tyska83/11
2) Matematik, kort kurs62
Matematik, lång kurs103
Fysik, kort kurs11
Fysik, lång kurs0/62
Kemi, kort kurs11
Kemi, lång kurs0/32
Biologi23
Geografi13
Religion/livsåskådning24
Filosofi22
3) Psykologi14
Historia3/43/2
Samhällskunskap41
Idrott43
Hälsokunskap1/32/0
Hälsa och idrott0/6 
4) Bildkonst1/97/1
4) Musik0/88
4) Teater och drama06
Informationsteknik 4
Lärandestrategi1 
Temastudier 3
5) Externa kurser 8
6) Interna kurser 15
  1. Förutom engelska ska minst ett främmande språk (finska, franska, spanska eller tyska) ingå i studierna. Studerande på inriktningen hälsa och idrott kan endast välja mellan finska (A2- eller B-språk) eller tyska.
  2. Studerande läser antingen kort eller lång lärokurs i matematik, fysik och kemi. Studerande som siktar på högskolestudier inom det naturvetenskapliga, medicinska eller tekniska området bör läsa lång lärokurs i fysik, kemi och matematik från och med årskurs 1.
  3. Första kursen i psykologi är valfri då studerande valt den naturvetenskapliga inriktningen eller lång matematik på inriktningen hälsa och idrott.
  4. Studerande på estetisk eller humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning ska utöver den obligatoriska kursen i bildkonst välja ytterligare en valfri kurs inom bildkonst, musik eller teater och drama.
  5. Externa kurser är kurser som någon annan utbildningsanordnare ordnar, t.ex. Ålands musikinstitut och idrottsföreningar.
  6. Interna kurser är kurser som ordnas av Ålands lyceum och varierar från år till år.