Inriktning hälsa och idrott

Är du intresserad av motion, kost och träning? Inom inriktningen hälsa och idrott ges du möjlighet att fördjupa och utveckla

  • dina kunskaper och din medvetenhet om idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet
  • dina kunskaper om förebyggande hälsoarbete
  • dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom hälsa och idrott

Du ges också möjlighet till specialidrott d.v.s. möjlighet till träning under skoltid förutsatt att du uppfyller de krav som din idrottsförening och Ålands Idrott ställer.

Utbildningskod: AG
Omfattning: minst 75 kurser

Gå till www.lyceum.ax för ytterligare information om studier, examen, kursinnehåll m.m.

Kontakt

Anne-Git Elling
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532534
Anna Levander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532567
Jenny Polviander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532535