Humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning

Är du intresserad av språk, kultur eller kanske demokrati- och samhällsfrågor? Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla

  • dina kunskaper i filosofi, historia, hälsokunskap, psykologi, religion eller livsåskådning, samhällskunskap och språk
  • dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom humanistiska och samhälleliga vetenskaper

Utbildningskod: AG
Omfattning: minst 75 kurser

Gå till www.lyceum.ax för ytterligare information om studier, examen, kursinnehåll m.m.

Kontakt

Anne-Git Elling
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532534
Anna Levander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532567
Jenny Polviander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532535