Estetisk inriktning

Är du intresserad av att stå på scen, uttrycka dig musikaliskt eller genom bild och form? Inom den estetiska inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla

  • dina kunskaper och konstnärliga färdigheter i bildkonst, dans eller musik
  • dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier inom konst- och kulturvetenskaper

För att kunna välja fördjupning inom dans eller musik inför årskurs två måste du vara elev vid Ålands musikinstitut under det första läsåret i lyceet. Du måste också uppnå den färdighetsnivå som musikinstitutet kräver. Inträdesprov till musikinstitutet anordnas i april-maj.

Utbildningskod: AG
Omfattning: minst 75 kurser

Gå till www.lyceum.ax för ytterligare information om studier, examen, kursinnehåll m.m.

Kontakt

Anne-Git Elling
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532534
Anna Levander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532567
Jenny Polviander
Studiehandledare
Tfn.