Omtentamen ÅYG

Ett underkänt prov ska skrivas om vid följande omtentamenstillfälle. Om du anmält dig och uteblir utan giltig orsak räknas det som en gång. Sjukanmälan måste göras senast kl. 9:00 samma dag till kansliet. Om två omtagningar ändå inte leder till godkänt i kursen måste du gå om kursen vid ett senare tillfälle. För individuella behov och lösningar, tala i god tid med din studiehandledare, grupphandledare eller berörd ämneslärare.

Omtentamen arrangeras varannan onsdag kl. 14:15-16:00 i Restaurang Rosé, Teknikprofilen, Neptunigatan 19. OBS! Giltig id-handling måste uppvisas i samband med omtentamen.

Läsårets första omtentamen sker vecka 39 och därefter varannan onsdag udda veckor.

För HUTH-studerande gäller särskilda regler och andra datum för omtagning.

Du måste alltid prata med ämnesläraren före omtentamen för att få tilläggsinformation. Observera att du själv måste anmäla dig till omtentamen!

Du hittar anmälningsblanketten nedan. Fyll i blanketten på dator innan du skriver ut den - för läsbarhetens skull.

Information om omtentamensdagar läsåret 2017-18

 

Kontakt

Erika Eriksson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532502
Jonna Grunér-Andersson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532572
Brita Enroth-Linden
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-26843