Ämnesindelning Närvårdarprogrammet

Totalt omfattar studierna till närvårdare 180 kompetenspoäng (kp).

Yrkesinriktade examensdelar 120 kp

 • Stöd för utveckling och handledning 20 kp
 • Vård och omsorg 30 kp
 • Stöd för rehabilitering 20 kp
 • Kompetensområde 50 kp

Valbara examensdelar 15 kp

Fritt valbara examensdelar 10 kp

Gemensamma examensdelar 35 kp

Kunnande i kommunikation och interaktion 11 kp

 • Svenska 
 • Engelska 
 • Finska

Kunnande i matematik och naturvetenskaper 9 kp

 

 • Matematik
 • Fysik
 • Kemi 
 • IKT

Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet 8 kp

 

 • Samhällsfärdighet
 • Arbetslivsfärdighet
 • Företagsamhet och företagsverksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap

Socialt och kulturellt kunnande 7 kp

 

 • Kännedom om olika kulturer
 • Miljökunnande

Kontakt

Gabriella Husell
vik. Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532 502