Maskinbefäl

Den grundläggande yrkesutbildningen till maskinbefäl är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vakthavande maskinmästarexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som maskinbefäl, det vill säga vakthavande maskinmästare. Studierna till maskinbefäl ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå. Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan leda till förändringar i utbildningsprogrammet.

Utbildningskod: SJ
Omfattning: 120 studieveckor (sv)

Arbetsmöjligheter

Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som maskinbefäl ombord på fartyg. Dina arbetsuppgifter är att vara arbetsledare för manskap, samt sköta drift och underhåll av maskiner och anläggningar ombord.

Vidareutbildning

Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan på Åland är då ett tänkbart alternativ med utbildning till övermaskinmästare och ingenjör inom maskinteknik. Högskolestudier inom teknikområdet i Sverige kräver kompletterande studier.

 

Information om ansökan och antagning

Kontakt

Wiveca Eriksson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532253