Däcksbefäl

Den grundläggande yrkesutbildningen till däcksbefäl är ett inriktningsalternativ inom sjöfartsprogrammet. Vakthavande styrmansexamen berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som däcksbefäl, det vill säga vakthavande styrman. Studierna till däcksbefäl ger dig också en generell behörighet att studera vidare på högskolenivå.

Utbildningskod: SJ
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)

Arbetsmöjligheter

Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande styrman ombord på fartygen eller som befälhavare på mindre fartyg (Förordning 1256/97). Dina arbetsuppgifter är att som vakthavande befäl sköta framfarten av fartyget och/eller vara arbetsledare för manskap.

Vidareutbildning

Du kan fortsätta dina studier till sjökapten t.ex. vid Högskolan på Åland eller fortsätta dina studier vid någon av yrkeshögskolorna i övriga Finland. Fortsatta studier på högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande studier.

 

Information om ansökan och antagning

Kontakt

sjofartsgymnasiet@ha.ax

Telefon: +358 18 532299