Ämnesindelning för Samhälleliga och sociala programmet

Programmet omfattar 180 kompetenspoäng

 

Yrkesiniktade examensdelar, 135 kp

 • Att arbeta i olika verksamhetsmiljöer
 • Handledning av barn och unga
 • Att arbeta i mångkulturella miljöer
 • Att handleda i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
 • Att möta och handleda barn och unga i behov av särskilt stöd
 • Att utveckla barns och ungasuttrycksförmåga
 • Att hantera sjukdomaroch kritiska situationer

 

Gemensamma examensdelar, 35 kp

Kunnande i kommunikation och interaktion

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska

Kunnande i matematik och naturvetenskap

 • Matematik
 • Fysik
 • Kemi
 • IKT

Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet

 • Samhällsfärdighet
 • Arbetslivsfärdighet
 • Företagsamhet och företagsverksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap

Socialt och kulturellt kunnande

 • Kännedom om olika kulturer
 • Miljökunnade

Fritt valbara examensdelar, 10 kp

 

 

 

Kontakt

Gabriella Husell
vik. Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532 502