Så här ansöker du!

Ansökningstid

Ansökningstiden för utbildning som inleds höstterminen 2017 pågår under tiden 20.3 - 7.4.2017. Observera att vuxenutbildningen har andra ansökningstider.
 

Läs mer om ansökan och tidtabeller.

Innan du ansöker

Bekanta dig först med de utbildningsalternativ som Ålands gymnasium kan erbjuda dig. Det finns många alternativ både för dig som precis gått ut nian i grundskolan och för dig som redan haft flera år i arbetslivet.

Webbansökan

Om du får avgångsbetyg från åländsk eller fastländsk grundskola vårterminen 2017 kan du använda dig av vår webbansökan. Länken till webbansökan är synlig på vår webbplats under ansökningstiden.

Bilagor till webbansökan

Om du har bilagor som du vill bifoga till din webbansökan ska du skriva ut sammanställningen som visas på sista sidan i webbansökan, underteckna den och skicka in den till oss tillsammans med dina bilagor (adress nedan). Om du anger din e-postadress i webbansökan får du även sammanställningen  skickad till dig. Ytterligare hjälp och anvisningar hittar du i anslutning till ansökningsformuläret.

Försöksansökan

Under perioden 11.1-3.2.2017 är webbansökan öppen för testning så att den som vill kan göra en försöksansökan. Inga ansökningar som görs under försöksansökan sparas till den egentliga ansökan.

Ansökan på blankett

Du som fått avgångsbetyg från grundskolan tidigare än vårterminen 2017 ska göra ansökan på en PDF-blankett, liksom sökande från utlandet och om du söker enligt prövningsförfarandet..

Vi ser helst att du fyller i blanketten på dator och därefter skriver ut den för underteckning och datering. Du behöver gratisprogrammet Adobe Reader för att kunna öppna och fylla i blanketten.

Ansökningsblanketterna finns under Dokument på denna sida

 

Blanketterna finns under ansökningstiden också att få från Ålands gymnasiums antagningskansli på adressen

Ålands gymnasium
Antagningskansliet
Neptunigatan 21
AX-22100 Mariehamn

Övriga kontaktuppgifter till antagningskansliet längst ner på sidan.

Skicka in ansökan

Den ifyllda ansökningsblanketten samt eventuella bilagor skickas till:

Ålands gymnasium
Elevantagningen
PB 150
AX-22101 Mariehamn
(Finland)

Bilagor som ska bifogas till ansökan

OBS! Skicka kopior - ej orginal.

  • avgångs- eller skiljebetyg från grundskolan (eller annan motsvarande skola)

OBS! Om du går i årskurs 9 i en åländsk eller fastländsk grundskola kommer skolan att skicka in dina slutvitsord direkt till oss. Om du går i grundskola eller motsvarande i utlandet måste du skicka med ditt senaste betyg och dessutom uppge skolans namn och adress.

 

  • betyg från andra kurser/utbildningar som kan ge tilläggspoäng. Se Poängberäkning
  • eventuella arbetsintyg
  • eventuella övriga betyg eller intyg (till exempel vitsordshöjningar eller läkarintyg ifall det har betydelse)

Ämnesvalskort för ansökan till Ålands lyceum

Du som söker till Ålands lyceum ska förutom ansökan även fylla i ett ämnesvalskort. Grundskolornas elevhandledare hjälper till med detta för eleverna i årskurs 9. Övriga sökande ska lämna in ämnesvalskortet till studiehandledarna på Ålands lyceum senast onsdagen den 15 mars 2017 kl 16:00.

På ämnesvalskortet väljer du vilka kurser du tänker läsa under det första läsåret. Du tar också ställning till val av nivå i matematik och till vilket ditt obligatoriska gymnasiespråk ska vara. Utöver engelska ska du läsa minst ett främmande språk. Det finns tre olika ämnesvalskort.

Ladda ner ämnesvalskorten under Dokument längst ner på sidan.

Ämnesvalskortet för Inriktningen hälsa och idrott

Kortet fylls i av alla som ansöker om plats på Inriktningen hälsa och idrott.

Ämnesvalskort för Naturvetenskaplig inriktning

Kortet fylls i av alla som vill läsa lång matematik, lång fysik och lång kemi i gymnasiet.

Ämnesvalskort för Estetisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning

Kortet fylls i av alla som planerar att välja Estetisk inriktning eller Humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning inför åk 2.

Ämnesvalskortet kan också fås från Ålands lyceums studiehandledare. Kontaktinformation till studiehandledarna nedan.

Kontakt

Elevantagningen
Antagningssekreterare
Tfn.
+358-18-532 344
Anna Levander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532567
Jenny Polviander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532535
Anne-Git Elling
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532534