Tilläggspoäng

Ytterligare poäng ges i följande fall:

Grundskolepoäng

Du får två (2) poäng om du gått ut grundskolan under de tre senaste åren, dvs. 2015, 2016 eller 2017.

Språkpoäng

Du kan få poäng enligt erhållet vitsord för A2-språk eller B-språk där det högsta vitsordet gäller om du har valt två språk.

VitsordPoäng
5-60,3 poäng
7-80,6 poäng
9-100,9 poäng

 

Tilläggspoäng

Du kan få tilläggspoäng för tilläggsutbildning efter grundskolan och för arbets- eller annan erfarenhet. Maximalt antal tilläggspoäng är fyra (4).

  • Utbildning vid Ålands folkhögskola eller annan motsvarande utbildning som omfattarett läsår ger två (2) poäng. Motsvarande studier i minst sex månader ger en (1) poäng.
  • Två (2) poäng för förberedande yrkesutbildning eller motsvarande omfattande minst 6 månader.
  • Minst 6 månaders arbetserfarenhet ger (1) poäng
  • Minst 12 månaders arbetserfarenhet ger två (2) poäng
  • Ungdomsprojekt eller motsvarande omfattande minst 6 månader ger en (1) poäng.

Tilläggspoäng för arbetserfarenhet

En sökande kan få tilläggspoäng för arbetserfarenhet som sökande erhållit i arbetsförhållande efter grundskolan eller efter att sökande fyllt 16 år. Också deltagande i arbete som ordnats för arbetslösa räknas som arbetserfarenhet.

Vid uträkning av arbetserfarenheten beaktas endast arbetsperioder som varat minst en månad utan avbrott. I deltidsarbete motsvarar arbete om 150 timmar för samma arbetsgivare en månads arbetserfarenhet. Arbetserfarenhet kan beaktas t.o.m. utgången av juli månad under ansökningsåret. Samma arbetserfarenhet kan endast räknas en gång.