Programvisa vitsord

För varje utbildning du kan söka till finns det tre till fem ämnen som getts större tyngd än andra i ansökan. Dessa ämnen varierar från utbildning till utbildning. Medeltalet av dessa så kallade programvisa vitsord ger dig poäng enligt tabellen nedan. Vilka ämnen som beaktas i de olika utbildningarna hittar du i den nedre tabellen.

Medeltal och poäng

MedeltalPoäng
         - 5,491 poäng
5,50 - 6,492 poäng
6,50 - 7,243 poäng
7,25 - 7,744 poäng
7,75 - 8,245 poäng
8,25 - 8,746 poäng
8,75 - 9,247 poäng
9,25 - 9,748 poäng
9,75 -9 poäng

Ämnen som beaktas i poängräkningen enligt utbildningsprogram

I tabellen nedan ser du vilka ämnen vars medeltal ger poäng i ansökan till de olika utbildningarna.

UtbildningÄmnesvitsord som beaktas
Ålands lyceum, alla inriktningarSvenska, Matematik, Historia, Engelska
ByggbranschenMatematik, Fysik, Slöjd, Engelska
El- och automationsteknikMatematik, Fysik, Slöjd, Engelska
BilbranschenMatematik, Fysik, Slöjd, Engelska
FrisörKemi, Bildkonst, Slöjd, Idrott, Engelska (även urvalsprov)
Informations- och kommunikationsteknikMatematik, Fysik, Bildkonst, Engelska
FöretagsekonomiSvenska, Matematik, Engelska
Hotell- och restaurangbranschenMatematik, Kemi, Bildkonst, Hemkunskap, Engelska
Samhälleliga och socialt yrkesområdeSvenska, Religion/livsåskådningskunskap, Samhällskunskap, Engelska
SjöfartMatematik, Fysik, Slöjd, Engelska
Social- och hälsoområdetMusik*, Bildkonst*, Slöjd*, Hemkunskap*, Idrott*
(även urvalsprov)
HusteknikMatematik, Fysik, Slöjd, Engelska
Ålands folkhögskola, NYA linjenSvenska, Musik*, Bildkonst*, Slöjd*, Hemkunskap*, Gymnastik*

*) Medeltalet av de tre högsta vitsorden av de stjärnmärkta ämnena beaktas.