Intresse, kön och medeltal

Intressepoäng, könspoäng och betygsmedeltal

Intresse

Du får två (2) intressepoäng för ditt förstahandsval.

Kön

Du får två (2) könspoäng om färre än 30 % av förstahandssökandena till den aktuella utbildningen tillhör samma kön som du.

Betygsmedeltal

Medeltalet räknas ut på basis av vitsorden i följande ämnen på ditt avgångsbetyg från grundskolan: svenska, matematik, biologi (med miljölära), geografi, fysik, kemi, religions- eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära och ekonomi, musik, bildkonst, slöjd, hemkunskap, hälsokunskap, idrott samt engelska.

Eventuella tillvalsämnen räknas inte med i medeltalet. Om en sökande har samma ämne både som gemensamt ämne och som tillval räknas endast vitsordet i den gemensamma kursen. Om en sökande har två vitsord i ett ämne (t.ex. teknisk respektive textilslöjd) skall medeltalet av dessa vitsord räknas och anges som det närmast uppåt avrundade heltalet.

Ifall en sökande har endast ett vitsord i ämnena historia och samhällskunskap gäller detta vitsord för båda ämnena och räknas således två gånger. Om du har fått intyg på att du har höjt ditt grundskolevitsord i något ämne, så får du räkna det höjda vitsordet i stället för det gamla. Skicka med intyget över höjningen.Det uträknade medeltalet översätts till poäng enligt följande skala:

MedeltalPoäng
5,50 - 5,992 poäng
6,00 - 6,493 poäng
6,50 - 6,994 poäng
7,00 - 7,495 poäng
7,50 - 7,996 poäng
8,00 - 8,497 poäng
8,50 - 8,998 poäng
9,00 -9 poäng