Omtentamensdagar

Höstterminen 2017Vårterminen 2018Sommartentamen
30 augusti17 januari, även HUTH6 juni, även HUTH
13 september31 januari 
27 september14 februari 
11 oktober28 februari, även HUTH 
25 oktober, även HUTH14 mars 
8 november

28 mars

 
22 november11 april 
13 december25 april 
 9 maj 
 23 maj 

Plats: Restaurang Rosé, Neptunigatan 19

Tid: onsdagar kl 14:15

Blankett: Anmälan till omtentamen ÅY 2017-18

Tag med giltig id-handling!