Ålands gymnasium

Alla gymnasiala utbildningar samlade

Sedan 1.8.2011 erbjuds alla gymnasiala utbildningar under den nya myndigheten Ålands gymnasium. I myndigheten ingår två skolor: Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. De motsvarar de tidigare skolorna Ålands lyceum, Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut och Ålands yrkesskola samt Ålands läroavtalscenter.

De bägge skolorna leds av varsin rektor. Förvaltningschefen och styrelsen vid myndigheten Ålands gymnasium ansvarar tillsammans med de båda rektorerna för skolornas ledning och utveckling. Ålands landskapsregering har tillsynsansvar för myndighetens och skolornas utbildning och övriga verksamhet.

Styrdokument

Verksamheten vid Ålands gymnasium regleras i följande:

ÅFS 2011:13 LANDSKAPSLAG om gymnasieutbildning

ÅFS 2011:75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning

ÅFS 2011:76 LANDSKAPSFÖRORDNING om läroavtalsutbildning

ÅLR 2013/3559 Reglemente för Ålands gymnasium

 

Organisation

Klicka på bilden för en större version

Information om styrelsen för Ålands gymnasium

( styrelsens sammansättning kontaktuppgifter och mötesprotokoll)