Vuxenutbildning merkonom

Ålands yrkesgymnasium planerar starta en vuxenutbildning merkonom 
hösten 2018. Beräknad ansökningstid är mars 2018 och tid för personlig tillämpning (kartläggning av tidigare kunnande) april-maj 2018.
Besked om antagning kommer i juni 2018 och utbildningsstart sker preliminärt i början av september 2018.

 

För att kunna söka till vuxenutbildning bör man vara minst 18 år. Eftersom en stor del av lärandet är arbetsplatsförlagt, bör behörig sökande ha en för utbildningen lämplig arbets- eller LIA-plats (praktikplats).

Utbildningen består av yrkesinriktade examensdelar, gemensamma ämnen (svenska, engelska, matematik m.fl.) och valbara examensdelar och leder till gymnasieexamen (”merkonom”).
Tidigare kunnande som kan påvisas med betyg eller intyg kan valideras.

De yrkesinriktade examensdelarna är:
Kundservice
Ekonomitjänster
Kontorstjänster
Löneräkning
Skötsel av organisationens dokument

Den beräknade studietiden är fyra (4) terminer. Validering av tidigare kunnande kan förkorta tiden.

Mer information gällande ansökan kommer i februari 2018.
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta utbildningsplanerare Monika Sundqvist (tel. 0457-3450371).