Viktig information angående elevantagningen 2018

 

Du som ansöker om studieplats i den samåländska elevantagningen 2018 och har gått ut grundskolan tidigare - kom ihåg att skicka in ditt avgångsbetyg från grundskolan i tid.

Om du har avgångsbetyg, skiljebetyg eller motsvarande från grundskolan från ett tidigare år ska du göra enligt följande:

- Skriv ut sammanställningen av din webbansökan.

- Skicka webbansökans sammanställning tillsammans med en kopia på ditt avgångsbetyg från grundskolan till oss senast 6.4.2018 (poststämpel gäller).

Den samåländska elevantagningen pågår under tiden 19.3 - 6.4.2018

För närmare information samt kontaktuppgifter se sidan Såhär ansöker du

För närmare information om elevantagningens tidtabell se sidan Samåländsk elevantagning 2018