Välkomna till gymnasiet!

Ålands lyceum

Första årets studerande

 • börjar sitt skolår måndagen den 14 augusti 2017 kl. 09:00. Alla samlas i skolans hörsal som finns i skolans nedre plan. Använd gärna den östra ingången. Dator medtages.

Studerande i åk 2 och 3

 • inleder skolarbetet tisdagen den 15 augusti kl. 08:00 med samling i skolans gymnastiksal.

Lärarna

 • samlas till planeringsmöte onsdagen den 9 augusti kl. 09:00.

Lediga studieplatser finns vid Ålands lyceum.

Observera de särskilda krav som måste uppfyllas för att erhålla en studieplats vid Ålands lyceum.

Ålands yrkesgymnasium

Första årets studerande

 • börjar sitt skolår måndagen den 14 augusti 2017 kl. 09:00. Alla samlas i gymnastiksalen i Ålands lyceum som finns i skolans nedre plan. Använd gärna den östra ingången (ingången till vårdutbildningen).

Studerande i åk 2 och 3

 • inleder skolarbetet tisdagen den 15 augusti kl. 09:00 med samling i Ålands lyceums gymnastiksal.

Lärarna

 • samlas till kollegiemöte torsdagen den 10 augusti kl. 13:00.

Lediga studieplatser finns vid programmen

 • Maskin och metallbranschen VPT
 • Bilbranschen FTT
 • Yrkesinriktad specialundervisning med inriktningarna
 • Hotell- restaurang och café
 • Fastighetsskötsel
 • Hemarbets- och rengöringsbranschen

Dessutom finns lediga platser vid Ålands folkhögskola

 

Ansökningar sändes till Ålands gymnasium, PB 150, 22101 Mariehamn eller info@gymnasium.ax och skall vara oss tillhanda senast torsdagen den 10 augusti 2017 kl. 15:00.

Närmare upplysningar lämnar för

Ålands lyceum kanslisekreterare Katarina Cederroos, katarina.cederroos@gymnasium.ax, tfn 018-532 530

Ålands yrkesgymnasium studiehandledare Jonna Grunér-Andersson, jonna.gruner-andersson@gymnasium.ax,  tfn 018- 532 306

Ålands folkhögskola rektor Maria Säll-Öfverström, maria.sall-ofverstrom@afhs.ax, tfn 0457- 3432422

Välkomna till ett nytt läsår!