Välj yrke med knoppen!

Hjälp ditt barn att välja yrke och bransch

I det finländska arbetslivet är de traditionella åsikterna om vilka yrken som lämpar sig för kvinnor och vilka för män fortfarande starka. Det skulle vara till allas fördel om de unga kunde förbise dessa fördomar och välja bransch och yrke efter sina egna styrkor och intressen.

Genom arbets- och näringsministeriets kampanj Välj yrke med knoppen, inte med kroppen uppmuntras unga i sina val. Ämnet behandlas också i skolorna. Läs mer om kampanjen så vet du vad man talar om och hur du själv kan uppmuntra ditt barn. Samtidigt kan du testa dina attityder som uppfostrare: http://alapaalla.fi/index_sv.php