Upphandling IT-utrustning

 

Ålands gymnasium begär anbud på stationära datorer samt skärmar enligt specifikation i anbudshandlingarna.

Sista inlämningsdag

Onsdag 28.6.2017 kl 15:00

Kontaktperson

IT-chef Ronny Holmström-Wall
ronny.holmstrom@gymnasium.ax
+358-457 529 5050

Anbudshandlingar