Tidtabell, elevantagning 2017

 

Alla som gjort en ansökan inom den samåländska elevantagningen får besked om resultatet per brev inom vecka 24, dvs tidigast  måndagen den 12 juni.

Samtidigt ges anvisningar om när och hur platsen ska bekräftas (ifall den sökande har fått en plats) eller information om hur reservantagningen går till (ifall den sökande inte har fått sin högst prioriterade plats i den första antagningsomgången).

Det är viktigt att bekräfta  sin studieplats

Sökande ska bekräfta sin studieplats till Ålands gymnasium senast den 30 juni 2017 kl 15:00. Observera att poststämpel inte beaktas!

Det är mycket viktigt att svara på beskedet inom utsatt tid! I annat fall går utbildningsplatsen till den första på reservlistan.Även om du kommer på reservplats ska du bekräfta om du vill stå kvar som reserv till just den utbildningen.  Detta förfarande fortstätter tills ansökan stängs den 31.7.2017. Nya besked skickas vid behov ut under juli månad.

Fr o m 3.8.2017 kan sökande kontakta studiehandledarna som ger information om eventuella lediga studieplatser.

 

Vid frågor, kontakta elevantagningen

Handläggare: Mikael Abrahamsson

Tfn +358-18 532 344

antagning@gymnasium.ax

Taggar: 

  • antagning