Skolavsltuning och dimisson Ålands yrkesgymnasium

Ettornas och tvåornas avslutningar

Utbildningsprogrammen företagsekonomi, media & kommunikation och hotell & restaurang har avslutning 27.5 kl 9.00 på Strandgatan 1

Utbildningsprogrammen inom teknik, frisör, vård, samhälleliga och sociala programmet, HRC och YST har avslutning 27.5 kl 9 på Neptunigatan 19 (gymnastiksalen).

Yrkesträningsprogrammet har avslutning 27.5 kl 10-12 på Neptunigatan 19 (övrningsrestaurang Tjuren)

Sjöfart har avslutning 27.5 kl 14.20-16 på Neptunigatan 6 (matsalen)

Dimission

Dimission för avgångsklasserna i Ålands yrkesgymnasium arrangeras i Baltichallen onsdagen den 28 maj kl. 11.00.

Examinanderna ska vara på plats redan kl. 9.45 för gruppfotografering. Vi kommer att anteckna examinandernas namn under bilden enligt sittordning. Gruppfotot kommer att publiceras i lokaltidningarna.

Innan examensfestligheterna börjar serveras smörgås och någonting att dricka. Det ryms ca 1 400 personer i Baltichallen, så det finns gott om plats för alla som vill komma och delta i firandet. Föräldrar, syskon, släktingar och vänner är välkomna till examenshögtidligheten.

Parkeringsplatser finns intill Baltichallen och vid Ytternäs skola, det finns parkeringsvakter på plats. Programmet beräknas ta ca 2 timmar. Festligheterna avslutas med att de nyexaminerade tågar ut från Baltichallen. Utanför Baltichallen kommer samlas examinanderna ansvarsområdesvis (Ekonomi, Media, Hotell och restaurang, Livsstil och hälsa, Teknik och frisör, Sjöfart). Då finns möjlighet för släkt och vänner att framföra hyllningar och gratulationer. Tillställningen beräknas vara slut ca kl 14.

Till examinanderna

Tisdagen den 27 maj kl 13.00 hålls genrep inför onsdagens examen. Vi presenterar programmet och sittordningen. Vi övar också inför utdelningen av betyg och mössor, så att Du vet hur Du skall sitta, gå och stå. Vid övningen lämnar Ni som valt att ha mössa, den till studiehandledarna och grupphandledarna som placerar den klassvis i alfabetisk ordning på ett bord så att den finns på plats inför fredagens mössutdelning. Du skall märka mössan med eget namn. Skriv namnet (dvs. ditt förnamn, efternamn och klass) på en lapp, som Du fäster med säkerhetsnål i mössan innan Du kommer till Baltichallen på tisdagen.

Dubbelexamen

För Dig som tar dubbelexamen (yrkesexamen + HUTH) hålls Ålands lyceums studentdimission lördagen den 31 maj kl. 11.00 i Baltichallen.Anmäl dig till Ålands lyceums kansli (tfn.532 530 eller 532 531) senast den 23 maj om du tänker närvara vid studentdimissionen.

Om du deltar i dimissionen ser vi gärna att du närvarar vid gruppfotografering och övning den 30 maj kl. 15.00. Klädseln bör vara densamma som vid studentdimissionen. Lokaltidningarna publicerar foto och namn. Direkt efter fotograferingen sker generalrepetition inför lördagens examen. Vi presenterar programmet och sittordningen, samt övar inför utdelningen av betyg och mössor. På dimissionen kommer studiehandledare Jonna Grunér-Andersson att finnas på plats i Baltichallen för att bistå yrkesgymnasiets studerande. Om du inte deltar i dimissionen postas studentexamensbetyget hem vecka 23.

Inför vidareutbildning

Du som skall studera vid högskola och universitet i Sverige i höst, kom ihåg att komplettera Din ansökan med en kopia av Ditt avgångsbetyg samt eventuellt resultat i högskoleprovet senast den 19 juni. Kopiorna ska förses med ”Kopians riktighet intygas” och undertecknas av en annan myndig person. Kompletteringen skickas till Antagningsservice, 838 72 Frösön.

Du som har sökt till Högskolan på Åland kan komplettera Din ansökan med betyg, arbetsintyg och läkarintyg fram till den 11 juni. Den 2 juni är det sista ansökningsdag till Ålands yrkesgymnasiums 1-åriga servitörutbildning. Till ansökan behöver Du bifoga kopia på ditt examensbetyg.

Välkommen till Din dimission!

Inger Rosenberg-Mattsson rektor