Samåländsk elevantagning - aktuell information!

Använd webbansökan

Alla sökande i den samåländska elevantagningen - förutom de som söker enligt prövningsförfarande - kan och bör helst använda sig av den webbaserade ansökan. Den enda pdf-blankett som finns för nerladdning på vår webbplats är blanketten för ansökan enligt prövningsförfarande. Om du av någon anledning absolut inte har möjlighet att göra din ansökan via webbansökan ber vi dig kontakta vårt antagningskansli.

Sökande till närvårdarutbildningen kan inte välja HUTH

På grund av utbildningsreform 2018 är det inte möjligt längre för studerande på närvårdarutbildningen att välja HUTH.

HUTH = högskoleförberedande utbildningshelhet, vilket innebär att allmänna ämnen läses enligt Ålands lyceums läroplan och ger möjlighet att avlägga studentexamen.

Avgångsbetyg från grundskolan

Vi vill särskilt uppmärksamma er som gått ut grundskolan 2017 eller tidigare och redan har ett avgångsbetyg på följande:

  • Skriv ut sammanställningen/bekräftelsen av din webbansökan.
  • Skicka in sammanställningen tillsammans med en kopia på ditt avgångsbetyg från grundskolan senast 6.4.2018 (poststämpel räknas).

Ansökningstid 19.3 - 6.4.2018

Läs mer om ansökan och antagning

Kontaktuppgifter till antagningen