Nybakade mathantverkare

10 nyutexaminerade mathantverkare!

24, 25 mars 2017 arrangerade VUX examen för mathantverksstuderanden.
Alla pitchade sin slutprodukt och presenterade sitt företag.
En smakjury bedömde deras examensprodukter.
De lämnade in 1-3 produkter per företag.