Närvårdarutbildning för vuxna

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, 180 kp (närvårdare för vuxna)

Ålands yrkesgymnasium startar utbildning till närvårdare för vuxna under hösten 2018. 

Ansökan öppnar den 3 april 2018 kl. 9.00

Se här för mer information.

 

Taggar: 

  • närvårdare