Merkonomutbildning för vuxna

 

Gymnasieexamen inom företagsekonomi, 180 kp. (merkonom för vuxna)

Ålands yrkesgymnasium startar en utbildning till merkonom för vuxna – gymnasieexamen i företagsekonomi - hösten 2018.

Ansökan sker under perioden 12.3-29.3 2018.

Utbildningen består av inlärning i arbete (IA), närstudier i skolan och självstudier/nätstudier. En stor del av inlärningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. För att kunna antas måste sökande därför ha en arbetsplats som lämpar sig för avläggande av yrkesprov. Sökande som inte har en arbetsplats måste själv söka lämplig plats för inlärning i arbete (IA) och avläggande av yrkesprov.

Se mer information för detaljer.