Merkonomutbildning för vuxna

Planerad antagning till gymnasieexamen inom företagsekonomi
(merkonom för vuxna)

 

Ålands yrkesgymnasium planerar starta en utbildning till merkonom för vuxna – gymnasieexamen i företagsekonomi - hösten 2018. Ansökan sker under perioden 5.3-23.3 2018.

I utbildningen ingår sex yrkesinriktade examensdelar;
-  Kundservice
-  Ekonomitjänster
-  Skötsel av organisationens dokument
-  Planering av företagsverksamhet
samt två examensdelar som väljs enligt personlig studieplan.
Kunnandet i varje examensdel påvisas i ett yrkesprov.
 

Utbildningen består av närstudier, självstudier/nätstudier och inlärning i arbete (IA).
En stor del av inlärningen kommer att vara arbetsplatsförlagd. För att kunna antas måste sökande därför ha en arbetsplats som lämpar sig för avläggande av yrkesprov. Sökande som inte har en arbetsplats måste själv söka lämplig plats för inlärning i arbete (IA) och avläggande av yrkesprov.

För examen krävs även vitsord i obligatoriska allmänna ämnen (totalt 35 kp) och valbara ämnen (totalt 10 kp) enligt rådande läroplan.

Behörig att söka är den som har fyllt 18 år. Viss datavana är ett krav. Kunskap om branschen (arbetserfarenhet och/eller tidigare studier) är meriterande. Sökande som inte har svenska som modersmål eller har ett avgångsbetyg från svenskspråkig grundskola, söker enligt prövning.

Efter ansökningstidens slut kommer alla sökande att kallas till ett tillfälle där sökandes tidigare kunnande kartläggs. I samband med detta testas också datakunskaperna.
På basen av kartläggningen görs en personlig studieplan av vilken framgår omfattningen av närstudier och inlärning i arbete samt en tidsplan för avläggande av yrkesprov inom de yrkesinriktade examensdelar som ingår. Utbildningstiden är individuell och beror på graden av sökandes tidigare kunnande. Examen planeras ta maximalt två år.

Kontaktperson: Peter Strandvik (peter.strandvik@gymnasium.ax