Lärande på arbetsplatsen

Den 20 november 2014 ordnar utbildnings- och kulturavdelningen tillsammans med Nordiska ministerrådet och Skolverket i Sverige den femte mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats.

Läs mer och anmälan