Integrationsutbildning inom kök

Ålands yrkesgymnasium planerar starta en 2-årig integrationsutbildning
 inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen höstterminen 2018.
I utbildningen, som riktar sig till vuxna, ingår tre yrkesinriktade examensdelar, inlärning i arbete och undervisning i svenska.

  •  Att verka inom logi- och restaurangverksamhet, 30 kp
  •  Tillredning av lunchrätter, 40 kp
  •  Matproduktion i storkök, 20 kp


Ansökningstiden är den 9-27 april 2018.
Mer information om ansökan, antagning samt utbildningens innehåll och upplägg kommer i samband med att ansökningstiden börjar.
Ett allmänt informationstillfälle kommer även att hållas inom ansökningstiden.