Handledande lärare

Ålands gymnasium lediganslår en befattning som handledande lärare vid teknikenheten vid Ålands yrkesgymnasium för perioden 12.2 – 31.12.2018. Läs mer.