Grundläggande yrkeskompetens, 140h, start 8 oktober 2018

Ålands yrkesgymnasium planerar en ny yrkeskompetens för chaufförer 140h med start 8 oktober 2018 måndag - torsdag kl. 16-20. Möjlighet till anmälan kommer under våren. Vid frågor kontakta Christian Böhlström tfn: 0457 344 6530.

Den 1 augusti 2008 infördes en lag som ska säkerställa att alla yrkesförare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Bussförare som skaffat D-körkort efter den 10.9.2008 och lastbilsförare som skaffat C-körkort efter den 10.9.2009 måste delta i grundläggande yrkeskompetens utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år. För att få nytt bevis krävs att föraren går återkommande fortbildning. Efter fem genomförda fortbildningskurser utfärdas ett yrkeskompetensbevis i form av en anteckning på körkortet, Kod 95.

Yrkeskompetens för busschaufförer startar januari 2019, 35h (dagtid)