Frank och Alexander vann!

Frank Röholm och Alexander Nylund deltog i SGY-cup 21.4 i Stockholm.
SGY-cup är en matlagnings-,baknings- och serveringstävling för studerande som går inom yrkesinriktad specialundervisning.