Ålands gymnasium deltar i ösamarbete

Den 15-16 september deltar Ålands gymnasium i en NVL-konferens som hålls på Åland. Konferensen, med temat "Öppna landskap - att riva murar", är ett led i ett ösamarbete mellan Bornholm, Gotland och Åland där fokus ligger på samverkan mellan olika versamheter och organisationer inom vuxenutbildningen. 

Konferensen den 15-16 september syftar till att främja utbyte av kompetenser och resurser, såväl på lokal som nordisk nivå. 

I programmet deltar representanter för NVL, Ålands landskapsregering och vuxenutbildingen på Åland samt inbjudna gäster.