Vägledande kurser

 

 

Ålands yrkesgymnasium ordnar i samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studieservicenhet vägledande kurser.

Under hösten 2017 och våren 2018 startar tre olika kurser för unga vuxna, vuxna och inflyttade.

Kursen riktar sig till dig som är arbetslös och registrerad som arbetssökande hos Ams.

Målsättningen är att du ska få kunskap om och redskap för arbetssökning samt lära dig marknadsföra dig själv.

 

 

Närmare information om kurserna på www.ams.ax.

 

 

 

 

Kontakt

Jennika Kullman
Utbildningssamordnare
Tfn.
+358-18-532 505