Vuxenutbildningen

Ansökningsblanketter och annan information hittar du under respektive utbildning i menyn till vänster.

Om vår vuxenutbildning

Vuxenutbildningen blir allt viktigare. Kompetenskraven i arbetslivet ökar liksom behoven att uppdatera sina kunskaper. Dessutom blir det vanligare att man byter yrke flera gånger under sitt arbetsliv.

Vuxenutbildningen är till för studerande som inte kommer direkt från grundskolan och som kanske har påbörjade utbildningar och en del arbetserfarenhet, eller som lämnat utbildningssystemet men vill återkomma. Utbildningarna utgår från de studerandes förutsättningar och arbetsmarknadens behov. 

Vuxenutbildningen ger valfrihet

Fristående examen

Fördelen med fristående examen är att din yrkeskompetens erkänns oberoende av hur du fått den. Det viktigaste är att behärska yrket. Särskilt för vuxna är systemet med fristående examen ett flexibelt sätt att visa, förnya och upprätthålla sin yrkeskompetens. Läs mer om Fristående examen.

Läroavtal

Läroavtalsutbildning gör att du kan varva teoretiska yrkesstudier på en skola med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Läroavtalsutbildning ordnas både som grundläggande yrkesutbildning och som tilläggsutbildning. Den kan gälla för alla yrkesinriktade examina. Läroavtalet lämpar sig både för ungdomar och vuxna. Läs mer om Läroavtal.

Validering

Validering är en bedömning av din yrkeskompetens som inte gör skillnad på hur du fått dina kunskaper. Genom validering dokumenteras dina kunskaper vilket kan göra det lättare för dig att få jobb. Validering görs även inför studiestart. Läs mer om Validering.

Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

De yrkesmässiga kraven på förarna har ökat. Det krävs både körrätt och yrkeskompetens för yrkesmässig trafik inom transportbranschen. Körrätt och yrkeskompetens är inte samma sak. Körrätten är själva grunden för att få köra (dvs körkort) medan yrkeskompetens anger hur man utövar sitt yrke.
Bussförare som fått körkort efter 10.9.2008 och lastbilsförare efter 10.9.2009  kan inte arbeta som förare i yrkesmässig trafik om han eller hon inte har genomgått utbildning för grundläggande yrkeskompetens. Läs mer om yrkeskompetens för förare.

Översikt över vuxenutbildning

Inom Ålands gymnasium planeras

  • Grundexamen i företagsekonomi, merkonom, våren 2016

Vänd dig till vuxenutbildningsavdelningen om du vill veta mer om

Hitta oss

VUX finns på  Neptunigatan 19 i Mariehamn. Kontaktuppgifter till personalen hittar du längst ner på sidan. Vår postadress är:

Ålands gymnasium
Vuxenutbildningen
PB 150
AX-22101  MARIEHAMN


View Larger Map

Kontakt

Jennika Kullman
Utbildningssamordnare
Tfn.
+358-18-532 505
Ylva Wallin
Studiesekreterare
Tfn.
+358-18-532579
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.
Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576
Maria Christensen
Projektkoordinator
Tfn.
+358-18-532 506
Harriet Strandvik
Projektledare, mathantverk Åland
Tfn.
+358-457 345 1039