Kurs inom café- och restaurangbranschen

Ålands gymnasiums vuxenutbildning och hotell- och restaurangprogrammet ordnar tillsammans med AMS en sysselsättningsfrämjande kurs inom café- och restaurangbranschen.

Kursen är tre veckor lång och pågår den 21.3-12.4.2016.

Kursen riktar sig till personer som är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet och som är intresserade av café- och restaurangbranschen.

Information om kursen ges av Suzanne Sjölund (suzanne.sjolund@ams-aland.fi)på AMS, tfn 25000/växel eller Susanne Schütt (susanne.schutt@gymnasium.ax) vid Ålands yrkesgymnasium, tfn 26044.
Ansökan sker på särskild ansökningsblankett och riktas direkt till AMS, Nygatan 5 A, 22100 Mariehamn. Ansökningsblankett fås från AMS.

Sista ansökningsdag är den 4 mars 2016.

 

För mer information om kursinnehåll, se länk nedan.

Kontakt

Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.
Susanne Schütt
Lektor
Tfn.
+358-18-260 44