Grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes, 1 augusti 2008, en ny lag som ska säkerställa att alla förare har den kompetens som är nödvändig för yrket. Bussförare som beviljats körrätt efter den 10.9.2008 och lastbilsförare som beviljats körrätt efter den 10.9.2009 måste skaffa grundläggande yrkeskompetens, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år. För att få nytt bevis krävs att föraren går en återkommande fortbildning. 

Grundläggande yrkeskompetens utbildning

Grundutbildningen är 280h och omfattar säkerhetsbestämmelser, avancerad träning i rationell körning, tillämpning av lagar och regler för yrkestrafiken, trafiksäkerhet, miljö, hälsa, service och transportlogistik. Om du är 21 år och äldre räcker det om du genomgår en 140h utbildning. Ämnesinnehållet i utbildningen är det samma som i grundutbildningen. 
Efter att den nya körkortlagen trädde ikraft 19.1.2013  beviljas körrätt för lastbil  till personer som fyllt 21 år. Körrätt för buss beviljas till personer som fyllt  för personer som fyllt 23 år och genomgått grundläggande yrkeskompetens. Körrätt för buss beviljas för personer som fyllt 21 år för persontransport  i lokaltrafik på regelbunden högst 50 km långa rutter och genomgått grundläggande yrkeskompetens. Personer kan beviljas körrätt för lastbil när de fyller 18 år om de genomgått grundläggande yrkeskompetensutbildning.

Nästa grundläggande yrkeskompetensutbildning kommer att starta den 2.10. 2017, för anmälan, klicka här. Sista anmälningsdag 21.09.2017.

Utvidgning av yrkeskompetensen

Om du redan har yrkeskompetens avsedd för godstransporter, men planerar att också arbeta som bussförare måste du utvidga din yrkeskompetens till att även gälla persontransporter. Det gör du genom att delta i utbildning omfattande 70h. Om du är 23 år och äldre räcker det om du genomgår en 35h utbildning.
Detsamma gäller vid en utvidgning eller ändring av verksamheten från persontransporter till godtransporter. Nästa utbildning planeras starta den 29.01.2018.

Fortbildning

Alla förare ska gå en fortbildning omfattande 35h. Bussförare måste genomgå fortbildningen före den 10.9.2013 och lastbilsförare före den 10.9.2014. Därefter ska fortbildningen genomföras vart femte år. Ålands gymnasium arrangerar i samarbete med Ålands näringsliv fortbildning för både buss- och lastbilsförare.

ADR-kompletteringskurs

Ålands yrkesgymnasium håller en ADR-kompletteringskurs 10-11.09.2017 på Neptunigatan 19
Sö 10.09.2017 kl. 9.00 - 17.00 och må 11.09.2017 kl. 8.00 - 16.00, provet kl 16.00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ADR är ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Förare av fordon som transporterar farliga ämnen ska ha ett ADR-tillstånd. Grundtillståndet beviljas efter genomgången ADR-kurs samt godkänt tillhörande prov.

Giltighetstiden för ADR-tillstånd är fem år. För att hålla ADR-tillståndet ikraft måste du delta i ADR-kompletteringskurs. ADR-körtillståndet förlängs med fem år räknat från den dag giltighetstiden löpte ut om du deltagit i ADR kompletteringskurs samt har blivit godkänd i tillhörande prov.

Anmälan senast 31.08.2017 via länken https://wilma.gymnasium.ax/browsecourses eller studiesekreterare Ylva Wallin tfn. 532 579

 

 

 

Kontakt

Christian Böhlström
Lärare
Tfn.
+358-457 3446530