Grundexamen inom lantbruksbranschen

Landsbygdsföretagare, grundexamen inom lantbruksbranschen


För att kunna verka inom lantbruksbranschen ska man ha en helhetsuppfattning om förutsättningarna att bedriva lantbruk och möjligheterna till att bedriva företag på landsbygden. Det behövs ett brett kunnande för att klara de olika arbetsuppgifter som yrket kräver. Lantbrukets verksamhetsmiljö förändras också hela tiden och ställer höga krav på den som vill bli framgångsrik i branschen. Därför skall man också ha förmåga att kunna planera och vidareutveckla genom bl.a. samarbeten och livslångt lärande.

Hösten 2017 planerar Ålands yrkesgymnasium en förberedande utbildning för grundexamen inom lantbruksbranschen, kompetensområdet för lantbruk (landsbygdsföretagare). Examen är relevant för den som t.ex. tänker ta över en gård eller vill jobba inom lantbruksbranschen. Följande obligatoriska examensdelar ingår:

  • Arbete inom lantbruksbranschen

  • Landsbygdsföretagande

  • Underhåll av markens bördighet och produktionsmiljön

De tre ovanstående examensdelarna uppfyller kravet för startstöd och generationsväxling, varför denna examen är speciellt lämplig för lantbrukare som står inför en generationsväxling. Om man önskar att få en hel grundexamen kommer ytterligare valbara examensdelar att kunna väljas i ett senare skede.

Den förberedande utbildningen sker i form utav läroavtalsutbildning. Det innebär att du behöver ha en arbetsgivare eller är egenföretagare i lantbruksbranschen.

Själva examen avläggs inom ramen för det fristående examenssystemet. Ditt yrkeskunnande som ligger till grund för din examen påvisas och bedöms vid examenstillfällen, vanligtvis i den egna arbetsmiljön. Utbildningen kompletteras även med förberedande teori som anpassas efter deltagarnas behov.

Examen och förberedande utbildning sker i samarbete med Optima. Beräknad utbildningstid är ca. 2 år och antagningen under hösten 2017 innebär sista tillfället att kunna erhålla examen enligt nuvarande system för fristående examen. Den 1.1.2018 träder en ny rikslag i kraft som kommer att leda till förändringar för yrkesutbildningen både för unga och vuxna. Då kommer bland annat kunnande i gemensamma ämnen såsom matematik och samhällskunskap att krävas för att ta examen.

Här kan du se en film som kort beskriver systemet med fristående examen.

Intresserad?

Kom med på informationstillfället fredag 27.10.2017 kl. 14.00 på Ålands yrkesgymnasium, Neptunigatan 19. Anmäl dig senast 24.10.2017 till marica.eliasson@gymnasium.ax eller tfn 018-532-576.

 

 

Kontakt

Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.
Maria Christensen
Projektkoordinator
Tfn.
+358-18-532 506