Grundexamen inom lantbruksbranschen

Hösten 2015 startade Ålands gymnasium en tvåårig förberedande utbildning för grundexamen inom lantbruksbranschen/lantbruksföretagare. Den är relevant för den som t.ex. tänker ta över en gård eller jobbar inom lantbruksbranschen. Utbildningen fyller kravet för startstöd och generationsväxling och är speciellt lämplig för lantbrukare som står inför en generationsväxling. Följande obligatoriska delar ingår i utbildningen:

  • Arbete inom lantbruksbranschen
  • Landsbygdsföretagande
  • Underhåll av markens bördighet

Ytterligare valbara examensdelar kan väljas i ett senare skede av utbildningen.

Utbildningen sker i samarbete med Optima och i form utav läroavtalsutbildning, vilket innebär att du bör ha en arbetsgivare i lantbruksbranschen eller vara egenföretagare. Examen avläggs genom att visa sitt kunnande vid praktiska examenstillfällen. Kunnandet kompletteras med förberedande teori som anpassas efter deltagarens behov.

Här kan du se en film som kort beskriver systemet med fristående examen.

Intresserad?

Utbildningen har redan startat och i nuläget finns tyvärr ingen möjlighet att börja i efterhand.

 

Mer information

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta utbildningsplanerare Maria Christensen, e-post; maria.christensen@gymnasium.ax, tel. 532 569.

Kontakt

Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532574
Maria Christensen
Projektkoordinator
Tfn.
+358-18-532 569