Övrig info

Lunch

Veckans matsedel och information om lunchen

Ordningsregler

Studerande har rätt till en trygg skolmiljö och ett respektfullt och opartiskt bemötande. (Ålands gymnasiums reglemente, 21 § Studerandes rättigheter och skyldigheter). Vi får alla en bättre arbets- och studiemiljö om alla tar ansvar för sitt uppträdande och är vänliga och trevliga mot varandra. Skolans ordningsregler

Studiematerial

För varje studiehelhet får du av din ämneslärare veta vilken litteratur som ska användas. Läromedel och annat studiematerial betalar du själv och skaffar enligt lärarens anvisningar i början av studieavsnittet. Information om ev. kostnader för yrkeskläder och utrustning ges av din yrkeslärare. Kostnader för intyg, behörigheter och vissa examina kan tillkomma.

Försäkringar

Kontakta skolans kansli för närmare information om de försäkringar som finns för studerande och vad som gäller vid transport av studerande.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården för studerande sköts av Studerandehälsan, Ålands hälso- och sjukvård. Besöksadress Neptunigatan 21, Mariehamn. Närmare information och kontaktuppgifter

Klädsel (arbetskläder)

Det är ditt ansvar att se till att din klädsel och din hygien är korrekt och oklanderlig när du ska börja ett yrkesarbetspass!

Studiestöd

Är du skriven på Åland och har fyllt 17 år söker du studiestöd hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet - AMS på Elverksgatan 5 i Mariehamn. Tfn. +358-18-25000 för närmare upplysningar. För att erhålla fullt studiestöd måste du studera på heltid. Är du skriven i Finland ska du vända dig till FPA för att söka studiestöd. Är du skriven i Sverige vänder du dig till CSN för att söka studiestöd.

Reseersättning

Om du under läsåret åker buss mellan hemmet och skolan och din resväg är 5 km eller längre, betalas resorna av Ålands yrkesgymnasium. Kontakta kansliet för vidare information om reseersättning. Vid avbrutna eller avslutade studier måste du lämna tillbaka busskortet till kansliet. Om man har busskort betalas reseersättning inte ut under LIA. 

Bostadstillägg

Studerande kan anhålla om bostadstillägg från AMS. Kontakta Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet, Nygatan 5, tel. 25000, för närmare upplysningar eller läs mer på www.ams.ax