Anhållan om ledighet

I regel beviljas inte ledigheter som sträcker sig utöver loven.

Av särskilda skäl kan ledighet dock bevljas. Anhållan om ledigt från studierna måste göras i god tid före planerad ledighet. Blankett för detta finns nere på sidan och på kansliet/hos studiesekreteraren. Den studerande ska lämna in en anhållan minst två veckor i förväg.

Ledighet kan beviljas om berörda lärare bedömer att den studerande kan ta igen de studier eller de studieavsnitt som behandlas under ledigheten på egen hand. Ledighet omfattande 1–2 dagar kan förordas efter prövning av grupphandledare i samråd med rektor. Längre ledigheter beviljas endast undantagsvis efter särskild prövning och efter samråd med vårdnadshavare. Innan rektor fattar beslut ska berörda lärare höras.

Prata med din grupphandledare och fyll i blanketten. Det är ditt ansvar som studerande att kompensera för frånvaro från studierna även om ledigheten har beviljats.