Workshop - fiskförädling med Anders

Bilden lånar vi från Michael Björklunds fiskkokbok

Fiskförädling

Vi behöver nya produkter, mer innovation och fler samarbeten!

Syftet med workshopen är att belysa mathantverk och fiskförädling som yrke samtlidigt som det är en möjlighet att bekanta sig med den nya utbildningen inom mathantverk som startar i augusti 2017. Utbildningen sker inom ett samarbetsprojekt, Kustens mat.

Nu erbjuder Ålands Yrkesgymnasium (ÅYG) och Vuxenutbildningen (VUX) alla intresserade en 2 dagars workshop inom fiskförädling tillsammans med Anders Westerberg på Västerro, Lemland Åland. Anders driver företaget Västerro med bl.a. rökeri och fiskförädling. Han har utvecklat många spännande och nya idéer inom fiskförädling.

Under workshopen utgår vi från dagens fångst, kompletterat med odlad fisk. Dagarna ger en inblick i förädlingen av fisk, grunderna i rökning som Anders själv menar att skall ses som en krydda. Vi arbetar också med potentialen i att använda hela fisken. Det blir praktiskt arbete i förädlingslokalen samt provsmakning.

VÄLKOMMEN!

Plats

Västerro, Herrövägen 217, 22610 LEMLAND 

Tid

Fredag 16.6 kl 15 - 21 och Lördag 17.6 kl 9-15

Fredag morgon kan du följa med och fiska råvara med Anders.

Deltagande kräver anmälan före 31.5

Riktas till projektledare, Harriet, kontaktuppgifter nedan 

Arrangör och samarbete

ÅYG, projektet Kustens mat i samarbete med Eldrimner, Företagshuset Dynamo och Skärgårdshavets biosfärområde.

Pris

Workshopen är kostnadsfri. Deltagarne betalar själv för sin resa, logi, mat och dryck. Workshopen finansieras genom bidrag från Europeiska socialfonden pch Ålands Landskapsregerings strukturfondprogram 2014-2020.

Till vem riktar sig tillfället?

Kockar, företagare inom jordbruksbranschen, livsmedelsföretagare, grossister, mathantverkare, blivande mathantverkare, små- och stora livsmedelsförsäljare. 

Lärare

Fiskförädlingsexpert, Anders Westerberg och pedagog Harriet Strandvik

 

Tips inför resan 

Planera din resa till Åland

Boende i närheten av Västerro 

 

 

 

"Branschdagar - pröva-på mathantverk" är en del av EU-projektet "Kustens mat" som drivs av Vuxenutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium. Projektet finansieras genon bidrag från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregerings strukturfondsprogram 2014-2020.

Kontakt

Harriet Strandvik
Projektledare, mathantverk Åland
Tfn.
+358-457 345 1039