Handledarträff

Vux ordnar kontinuerligt handledarkurser för Dig som är handledare till en lärling. Att gå på handledarkurs är viktigt för både Dig och Din lärling för att lärlingens utbildning ska vara så effektiv och givande som möjligt. Lagen om läroavtalsutbildning kräver att Du har lämpligt pedagogiskt kunnande och denna kurs strävar till att ge Dig detta.

Under träffen går vi igenom handledarens roller och betydelse för lärlingens utbildning och även praktiska saker som hur man fyller i mellanutvärdering och slutbedömning, som ligger till grund för lärlingens betyg efter avslutad utbildning.

Har Du inte möjlighet att komma på någon av dessa tillfällen så hör av dig till personalen så kan vi även ordna individuella träffar.

Kontakt

Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.