Serveringspass

En restaurang skall enligt lag ha en ansvarig föreståndare och ett tillräckligt antal ställföreträdare för denna. En ansvarig föreståndare eller AF:s ställföreträdare skall alltid finnas på plats då det serveras alkoholdrycker på restaurangen. Den ansvariga föreståndaren och ställföreträdarna skall vara lämpliga för uppgiften och genom utbildning eller erfarenhet ha skaffat tillräcklig yrkesskicklighet.

Behöver du ett serveringspass?

Skall du endast jobba som servitör? För att jobba som servitör krävs det endast att du fyllt 18 år, man behöver inte ett serveringspass för det. Det räcker om det finns en med serveringspass på jobb samtidigt då du jobbar.

Kurslitteratur och tentamen

Litteratur: kompendiet Instuderingsfrågor till alkohollagstiftningens betämmelser om servering av alkoholdrycker (länk längst ner på sidan).Tentamen är skriftlig och består av frågor ur ovannämnda kurslitteratur. För att få vitsordet godkänt krävs att minst 75% av svaren är rätt.  För tentamen reserveras en timme.

Kurs kan ordnas enligt behov. Plats för tentamen: Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1, Mariehamn.

Pris för tentamen

40 € för deltagare i enbart tentamen. Eventuell omtentamen kostar 30 € per gång.

Får du godkänt i provet så skriver vi ut ett intyg över detta. Intyget skall du ta en kopia på och ha med dig till restaurangen du skall jobba på.

Skall du jobba som AF eller AFS på en restaurang med A-rättigheter (fulla rättigheter) måste du även ta kopior på dina arbetsintyg för att vid en inspektion kunna styrka att du har jobbat heltid minst 2 år (24 månader) med servering av alkoholdrycker.

Anmälan och förfrågningar

Tfn. +358-18 26 044

Kursledare: Johan Ulfsson

Kontakt

Johan Ulfsson
Lärare
Tfn.
+358-18-268 42