Hygienkompetens

Enligt lagstiftning skall alla som arbetar med oförpackade, lättförskämbara livsmedel ha ett kompetensintyg, vilket i praktiken betyder att man skall genomgå ett skriftligt test eller att man har en utbildning inom restaurang och kosthåll från 1995 eller senare. Kompetensintyget krävs av nya arbetstagare från år 2003 och gamla anställa före utgången av vår 2004.

Målgrupp

Hygienkompetens behöver den som arbetar med oförpackade livsmedel till exempel kockar, cafébiträden och fiskare men även de som jobbar på till exempel gruppfamiljedaghem och inom hemvården behöver denna kunskap.

Innehåll

Kursen omfattar 6 timmar (inklusive tent). Som litteratur inför kursen och tenten kan man läsa häftet Grunderna i livsmedelshygien. Under föreläsningarna behandlas b.la. kunskaper i mikrobiologi och föroreningar av livsmedel, matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder, personlig hygien, renhållning och avfallshantering, egenkontroll och lagstiftning. Man kan förbereda sig inför kurstillfället genom att bekanta sig med innehållet på utbildningsstyrelsens sida God hygien-säkra livsmedel och Evira - Livsmedelssäkerhetsverket.

Kurspris

Kursen kostar 101 € + 24% moms. Detta inkluderar kursmaterial, tentavgift samt kaffe/te med tilltugg. Avgiften faktureras.

Tent

Man kan, om man anser sig ha tillräckliga kunskaper, delta endast i ett tenttillfälle. Tenttillfället kostar 33 € + 24% moms, och omtentamen kostar 21 € + 24% moms.                                                                                                                                                                                                             

För anmälan se nedan.

Borttappat kort

För beställning av nytt hygienpass tas en avgift ut om 17 € + 24% moms.

Skräddarsydd kurs

Kursen kan också beställas för enskild arbetsplats. Omfattning och tidpunkt kan bestämmas enligt beställarens önskemål. För mer info kontakta utbildningsplanerare Marica Eliasson, marica.eliasson@gymnasium.ax.

Datum för kurser / tenter hösten 2017 och våren 2018:

02.10.2017 kl. 14.00 Tentamen INSTÄLLD

13.11.2017 kl. 8.00 - 14.00 Kurs + tentamen

11.12.2017 kl. 14.00 Tentamen

31.01.2018 kl. 14.00 Tentamen

07.03.2018 kl. 14.00 Tentamen OBS, ÄNDRAT DATUM

09.04.2018 kl. 8.00 - 14.00 Kurs + tentamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

17.05.2018 kl. 8.00 - 14.00 Kurs + tentamen

31.05.2018 kl. 14.00 Tentamen  

OBS! Gilitig ID-handling krävs för tentamen!

Anmälan

Anmälan görs här senast 7 vardagar före kurs eller tenttillfälle, eller till studiesekreterare Ylva Wallin tfn 018-532 579
Avbokningsavgift 50 € + 24% moms (avbokningsavgift debiteras inte om avbokningen sker minst 7 vardagar innan kursstart).
För kurs eller tenttillfälle krävs minst 8 deltagare. 

Plats

Kurser och tenter hålls på Strandgatan 1. Lärare är Monica Liljeblad. Obs! Medtag giltig ID-handling!