Hygienkompetens

Enligt lagstiftning skall alla som arbetar med oförpackade, lättförskämbara livsmedel ha ett kompetensintyg, vilket i praktiken betyder att man skall genomgå ett skriftligt test eller att man har en utbildning inom restaurang och kosthåll från 1995 eller senare. Kompetensintyget krävs av nya arbetstagare från år 2003 och gamla anställa före utgången av vår 2004.

Målgrupp

Hygienkompetens behöver den som arbetar med oförpackade livsmedel till exempel kockar, cafébiträden och fiskare men även de som jobbar på till exempel gruppfamiljedaghem och inom hemvården behöver denna kunskap.

Innehåll

Kursen omfattar 5 timmar föreläsning som kan ordnas som en heldagskurs.
Efter kursen ordnas ett tenttillfälle. Som litteratur inför kursen och tenten kan man läsa häftet Grunderna i livsmedelshygien. Under föreläsningarna behandlas b.la. kunskaper i mikrobiologi och föroreningar av livsmedel, matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder, personlig hygien, renhållning och avfallshantering, egenkontroll och lagstiftning. Man kan förbereda sig inför kurstillfället genom att bekanta sig med innehållet på utbildningsstyrelsens sida God hygien-säkra livsmedel och Evira - Livsmedelssäkerhetsverket.

Kurspris

Det har skett ändringar i momslagen som gäller momsbeskattning av utbildningstjänster, så som behörighetskurser och uppdragsutbildningar. Med beaktande av det ska utbildningar/kurser som arrangeras av oss momsbeläggas. Kursen kostar 125 €, inklusive 24% moms. Detta inkluderar kursmaterial, tentavgift samt kaffe med tilltugg. Avgiften faktureras.

Tent

Man kan, om man anser sig ha tillräckliga kunskaper, delta endast i tenttillfället. Tenttillfället kostar 40 €, inklusive 24% moms, och omtentamen kostar 25 €, inklusive 24% moms. 

För anmälan se nedan.

Skräddarsydd kurs

Kursen kan också beställas direkt till arbetsplatsen. Omfattning och tidpunkt kan bestämmas enligt beställarens önskemål. Kontakta oss för mera info.

Datum för kurser / tenter våren 2017:

16.01.2017 kl. 14.00 Tentamen INSTÄLLD

15.02.2017 kl. 8.00 - 14.00 Kurs + tentamen

16.02.2017 kl. 14.00 Tentamen

05.04.2017 kl. 8.00 - 14.00 Kurs + tentamen

06.04.2017 kl. 14.00 Tentamen

15.05.2017 kl. 8.00 - 14.00 Kurs + tentamen

12.05.2017 kl. 14.00 Tentamen  

01.06.2017 kl. 14.00 Tentamen

OBS! Gilitig ID-handling krävs för tentamen!

Anmälan

Senast 7 vardagar före kurs eller tenttillfälle via länken http://koulutukset.sopimuspro.fi/sv/aygv/education/list/44
Kursavgift 125 €, inklusive 24 % moms. Avbokningsavgift 50 € (avbokningsavgift debiteras inte om avbokningen sker minst 7 vardagar innan kursstart).
För kurs eller tenttillfälle krävs minst 8 deltagare. Deltagande i enbart tent kostar40 €, inklusive 24 % moms.
Avgiften faktureras. 

Plats

Kurser och tenter hålls på Strandgatan 1. Obs! Medtag giltig ID-handling!

Förfrågningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Studiesekreterare, tfn 018-532579 eller vux-info@gymnasium.ax  

Kursledare: Monica Liljeblad