Sök kontaktperson

Här kan du söka kontaktuppgifter inom Ålands Gymnasium. Fältet för fritext söker på namn, titel och e-postadress.

Du kan också välja att filtrera enligt kategori genom att välja en eller flera kategorier och klicka på sök.*

Fältet kategori listar samtliga personer inom en kategori som kan vara t.ex. ett specifikt utbildningsprogram eller arbetsområde (fastighet, kansli osv).

* Du väljer flera kategorier på en gång i listan genom att hålla in Ctrl på tangentbordet när du klickar.

Namn Beskrivning Kontakt Plats
Abrahamsson Mikael Schemasamordnare, antagningshandläggare schemaläggning, elevantagning, E-post till elevantagningen på antagning@gymnasium.ax +358-18-532 344 +358-457 345 0128 Neptunigatan 19
Almkvist Anne Lärare Ålands lyceum, Ansvarig för studerande i behov av särskilt stöd +358-18-532 541 Västra skolgatan 2
Andersson Benny Vaktmästare Centrallagerföreståndare +358-457 3429195 Neptunigatan 19
Bengtsson Marlene Lärare Frisör, Grupphandledare +358-18-532304 Neptunigatan 19
Bertell Nicklas IT-assistent IT-avdelningen, Klassrumsteknik, skrivare, flytt av utrustning mm. Betjänar hela ÅG +358-457 345 0945 Neptunigatan 19
Björkvall Johanna Biträdande rektor Närvårdare, samhälleliga och sociala linjen, yrkesinriktad tränings- och specialundervisning +358-18-532451 +358-457 5267223 Östra skolgatan 2
Blomqvist Malin Förvaltnings- och informationssamordnare +358-18-532 578 Neptunigatan 21
Böhlström Christian Lärare Fordonsteknik, Yrkeskompetensutbildning inom transportbranschen +358-457 3446530 +358-457 3446530 Neptunigatan 19
Borg Erica Personalhandläggare Personalhandläggare, övrig personal +358-18-532577 +358-457 379 2921 Neptunigatan 21
Cederroos Katarina Kanslisekreterare Ålands lyceum +358-18-532530 Västra skolgatan 2
Christensen Maria Utbildningsplanerare & projektkoordinator +358-457-345 0370 Neptunigatan 19
Clemes Henrik Lärare Verkstads- och produktionsteknik, Grupphandledare +358-18-532318 Neptunigatan 19
Danielsson Roland Vaktmästare Neptunigatan 19 +358-457 3135375 Neptunigatan 19
Ekblom Wictor Lärare +358-18-532 504 Östra skolgatan 2
Elevantagningen Antagningssekreterare Ärenden som berör elevantagningen +358-18-532 344 Neptunigatan 19
Eliasson Marica Utbildningsplanerare Vuxenutbildningen +358-18-532576 +358-457 3433925 Neptunigatan 19
Elling Anne-Git Studiehandledare Ålands lyceum +358-18-532534 Västra skolgatan 2
Enroth-Linden Brita Studiehandledare Hotell och restaurang, datanom +358-18-26843 358-408310688 Strandgatan 1
Eriksson Mikael Fastighetsskötare Östra skolgatan 2, Västra skolgatan 2 +358-457 5267062 Västra skolgatan 2
Eriksson Penilla LIA-koordinator +358-457 343 8928 +358-457 343 8928 Neptunigatan 19
Fagerström Matilda Skolvärd +358-457 345 0121 +358-457 345 0121 Neptunigatan 19
Finnerman Roger Lärare El och automationsteknik +358-18-532 319 Neptunigatan 19
Franzas Mathias Lärare Fordonsteknik +358-18-532 325 Neptunigatan 19
Granberg Liselott Studiesekreterare Närvårdare, samhälleliga och sociala linjen, yrkesinriktad tränings- och specialundervisning +358-18-532462 Östra skolgatan 2
Gripenberg Jonas Lärare Närvårdare +358-18-532455 Östra skolgatan 2
Grönmark Markus t.f. systemansvarig IT-avdelningen, betjänar hela ÅG +358-457 3449344 Östra skolgatan 2
Groos Anna-Lena Lärare Företagsekonomi +358-50 598 1698 Strandgatan 1
Grunér-Andersson Jonna Studiehandledare Teknikprogrammen, Frisör +358-18-532572 Neptunigatan 19
Gylling Kim Biträdande rektor Teknikprogrammen, Frisör +358-18-532300 +358-50 557 5198 Neptunigatan 19
Haasiosalo Bror-Gustav Lärare Byggteknik +358-18-532315 +358-50 523 9262 Neptunigatan 19
Häger-Nordling Marina Speciallärare Företagsekonomi och vårdprogrammen +358-18-532501 Östra skolgatan 2
Harf Benjamin Projektledare VÅG-projektet +358-50-60500 +358-50-60500 Neptunigatan 19
Heinonen Kristoffer Lärare Fordonsteknik +358-18-532325 Neptunigatan 19
Henriksson Christian Programansvarig Verkstads- och produktionsteknik +358-18-532 313 Neptunigatan 19
Higson Björn Fastighetsingenjör +358-457 345 1047
Högman Patricia Speciallärare +358-18-532 320 eller +358-18-26 846 Strandgatan 1
Holmström An-Chatrine Lärare Hotell och restaurang +358-18-26851 Strandgatan 1
Holmström-Wall Ronny IT-chef IT-avdelningen, betjänar hela ÅG +358-457 5295050 +358-457 5295050 Neptunigatan 21
Husell Gabriella vik. Studiehandledare Närvårdare, Samhälleliga och sociala programmet, Företagsekonomi +358-18-532 502 Östra skolgatan 2
Jansson Christina Lärare Yrkesträningsprogrammet (YTP) +358-18-532 334 Neptunigatan 19
Jansson Jimmy Lärare Datanomutbildningen +358-18-268 48 Strandgatan 1
Jansson Kirsi Lärare Närvårdare +358-18-532 465 Östra skolgatan 2
Johansson Eva Kanslist Telefonväxel, sjukanmälan +358-18-532 580 Västra skolgatan 2
Johansson Gerd Lärare +358-18-532 501 Östra skolgatan 2
Johansson Mia Förrådsföreståndare Strandgatan 1 +358-18-26831 Strandgatan 1
Johansson Mikael Studieregisteradministratör IT-avdelningen, betjänar hela ÅG +358-18-532390 +358-457 3433495 Neptunigatan 21
Josefsson Jessica Schemasamordnare, antaningssekreterare schemaläggning, elevantagning, E-post till elevantagningen på antagning@gymnasium.ax +358-18-532 344 Neptunigatan 19
Josefsson Kristoffer Assistent Yrkesinriktad specialundervisning +358-457-344 9401 +358-457-344 9401 Neptunigatan 19
Karlsson Anita Lärare Närvårdare +358-18-532 466 Östra skolgatan 2
Karlsson Sam Fastighetsskötare Fastighetsverket +358-457 548 3608
Koskinen-Hagman Marcus Rektor Ålands lyceum +358-18-532532 +358-457 3443900 Västra skolgatan 2
Kullman Jennika Utbildningssamordnare Ålands yrkesgymnasium +358-18-532 505 +358-457 382 3038 Neptunigatan 21
Levander Anna Studiehandledare Ålands lyceum +358-18-532567 Västra skolgatan 2
Lindblom Guy Fastighetsskötare Västra skolgatan 2, Östra skolgatan 2 +358-457 5267061 Västra skolgatan 2
Lindvik Ralf IKT-handledare Ålands yrkesgymnasium +358-18-26844 +358-40 5955668 Strandgatan 1
Lundberg Ralf Ekonomichef +358-18-532302 +358-457 3444359 Neptunigatan 21
Lundgren Jimmy Fastighetsskötare Neptunigatan 19 +358-457 548 3637 Neptunigatan 19
Måtar Annika Lärare Närvårdare +358-18-532455 Östra skolgatan 2
Mattsson Jonny Fastighetsskötare Fastighetsverket +358-457 3823031
Mattsson Kimmo Lärare Programansvarig Yrkesträning, yrkesinriktad specialundervisning +358-18-532329 +358-457 3446969 Neptunigatan 19
Mattsson Lena Assistent Yrkesinriktad specialundervisning +358-457-345 0122 +358-457-345 0122 Neptunigatan 19
Muukkonen Johanna LIA-koordinator +358-18-532 464 +358-40 741 6999 Östra skolgatan 2
Nordberg Lotta Lärare Samhälleliga och sociala programmet +358-18-532 455 Östra skolgatan 2
Nordqvist-Alm Gun Restaurangföreståndare-kock Restaurang Oasen +358-18-532538 Västra skolgatan 2
Norrlund Sofie Projektledare HÅY-projektet +358-18-26044 +358-457 345 0126 Strandgatan 1
Olin Freddie Lärare Yrkesinriktad specialundervisning +358-457 344 4080 Neptunigatan 19
Österback Mikael Lärare El- och automationsteknik +358-18-532 321 Neptunigatan 19
Perokorpi Anna Restaurangföreståndare-kock Restaurang Seaside/ Restaurang Rose +358-18-532374 Neptunigatan 6
Polviander Jenny Studiehandledare Ålands lyceum +358-18-532535 Västra skolgatan 2
Råstedt Susann Personalhandläggare Personaladministration, lärare +358-18-532 518 +3584573450132 Neptunigatan 21
Rehn-Isaksson Åsa stödlärare +358-18-532 467 Östra skolgatan 2
Reymers Annika Lärare Närvårdare +358-18-532 465 Östra skolgatan 2
Rosenberg-Mattsson Inger Rektor Ålands yrkesgymnasium +358-18-532571 +358-457 5483843 Neptunigatan 21
Rosenqvist Peter Datalärare Ålands yrkesgymnasium +358-18-532 319 Neptunigatan 19
Rothberg Daja Lärare Företagsekonomi +358 40 504 7597 Strandgatan 1
Salminen Anthonio Systemansvarig IT-avdelningen, betjänar hela ÅG +358-40 5409525 Östra skolgatan 2
Sandelin Anneli Studiesekreterare Teknikprogrammen +358-18-532341 Neptunigatan 19
Schlott Niels Lärare VVS +358-18-532 310 +358-457 345 0133 Neptunigatan 19
Schütt Carl-Henrik Lärare Hotell och restaurang +358-18-268 42 Strandgatan 1
Schütt Susanne Lektor Hotell och restaurang +358-18-260 44 Strandgatan 1
Selander Mikael Lärare Företagsekonomi +358-18-260 44 Strandgatan 1
Sjöfart Sjukanmälan Sjöfart, sjukanmälan +358-18-532 251 Neptunigatan 6
Sjögren Wiking Lärare Hotell och restaurang +358-18-268 51 Strandgatan 1
Sjöholm Allan Lärare Informations- och kommunikationsteknik +358-18-268 48 Strandgatan 1
Sporre Alexandra Assistent Yrkesinriktad specialundervisning +358-457-345 0948 +358-457-345 0948 Neptunigatan 19
Steiner Virginija Skolbibliotekarie +358-457-3449570 +358-457-3449570 Västra skolgatan 2
Stenman Cecilia Utbildningsplanerare +358-457 379 8834 Östra skolgatan 2
Stormbom Ildiko Speciallärare Teknikprogrammen +358-457 345 0124 +358-457 345 0124 Neptunigatan 19
Strandvik Harriet Projektledare, mathantverk Åland Vuxenutbildningen +358-457 345 1039 +358-457 345 1039 Strandgatan 1
Strandvik Peter Ämneslärare Företagsekonomi +358-18-26044 +358 457 595 7657 Strandgatan 1
Sundberg Katarina t.f. förvaltningschef +358-18-532 570 +358-40 5735498 Neptunigatan 21
Sundman Stefan Lärare Företagsekonomi +358-18-260 44 Strandgatan 1
Sundqvist Monika Utbildningsplanerare Vuxenutbildningen +358-457 345 0371 Strandgatan 1
Sundström Jan-Erik Lärare Bokningsansvarig konferens och övningsrestaurang Hjorten +358-18-268 42 Strandgatan 1
Tallén-Holmström Catarina Lärare Närvårdare +358-18-532 466 Östra skolgatan 2
Thörnroos Jonas Lärare Byggteknik +358-18-532 314 +358-457 331 3214 Neptunigatan 19
Törnberg Michael Lärare Verkstads- och produktionsteknik +358-18-532 311 Neptunigatan 19
Ulenius Cecilia Speciallärare HRC/YST samt teknikprogrammen +358-18-532345 Neptunigatan 19
Ulfsson Johan Lärare Hotell och restaurang +358-18-268 42 Strandgatan 1
Valve Cecilia IKT-handledare Ålands lyceum +358-457-345 0120 +358-457-345 0120 Västra skolgatan 2
Wallin Hannes Kvalitetskoordinator Kvalitets- och utvecklingsarbete +358-18-532517 +358-457 345 1139 Neptunigatan 21
Wallin Ylva Studiesekreterare Vuxenutbildningen +358-18-532579 Neptunigatan 19
Welander Kerstin Studiesekreterare Datanom, Företagsekonomi, Hotell- och restaurang, sjukanmälan +358-18-26 044 Strandgatan 1
Wolff Ari Lärare Hotell och restaurang, Arbetarskyddschef +358-18-26847 Strandgatan 1